Banner
Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Dolnośląskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 13 dla Uczniów Niewidomych i Słabowidzących
oraz z innymi niepełnosprawnościami
we Wrocławiu

Wstęp Deklaracji

Dolnośląski Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 13 dla Uczniów Niewidomych i Słabowidzących oraz z innymi niepełnosprawnościami we Wrocławiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej www.bip.oswdn.pl

Kliknij, aby przejść do strony

.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2021-03-26
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-30

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie mają napisów dla osób niesłyszących i głuchych;
 • dokumenty archiwalne opublikowane na stronie przed 23 września 2018 r. nie są dostępne. Nie mamy prawnego obowiązku dostosowywania tych dokumentów. Jeżeli potrzebujesz dostępu do nich skontaktuj się z nami i wskaż dokładnie, o które z nich Ci chodzi i jak powinniśmy je dostosować;
 • część z publikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Ośrodka;
 • zamieszczone na stronie dokumenty w postaci skanów, jeżeli nie ma ich wersji dostępnej cyfrowo;
 • brak struktury nagłówków w artykułach.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery),
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
 • mapa strony.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia 31.03.2021r.

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji 31.03.2021r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Potrzebujesz informacji w innej formie niż prezentowana na stronie internetowej?
Skontaktuj się z nami!

Dane teleadresowe:

Dolnośląski Specjalny Ośrodek

Szkolno – Wychowawczy Nr 13

dla Uczniów Niewidomych i Słabowidzących

oraz z innymi niepełnosprawnościami

54-034 Wrocław, ul. Kamiennogórska 16

tel: 71 349 56 30
fax: 71 349 56 30
e-mail:  oswdn@poczta.fm

W zgłoszeniu podaj:

 • adres internetowy strony, na której jest niedostępna dla Ciebie treść,
 • swoje imię i nazwisko,
 • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
 • sposób przekazania informacji, który jest dla Ciebie najwygodniejszy (np. druk standardowy lub powiększony, alfabet Braille’a).

Jeżeli na tej stronie internetowej są problemy, które według Ciebie, wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej, zgłoś to do nas.

Za wszystkie kwestie związane z dostępnością cyfrową i udostępnianiem treści z tej strony internetowej odpowiada Artur Dąbrowski. Możesz skontaktować się z nim mailowo –  artur.dabrowski@oswdn.pl lub telefonicznie – 71 349 07 28.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania. Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób. Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę. Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związane z dostępnością cyfrową możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dolnośląski Specjalny Ośrodek

Szkolno – Wychowawczy Nr 13

dla Uczniów Niewidomych i Słabowidzących

oraz z innymi niepełnosprawnościami

54-034 Wrocław, ul. Kamiennogórska 16.

 1. Do Ośrodka dojechać można od strony ul. Kosmonautów tramwajem linii 3, 10, 20 oraz od strony ul. Małopolskiej autobusem linii 148.
 2. Dla osób udających się samochodem wjazd na posesję Ośrodka usytuowany jest od strony ul. Kosmonautów. Miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością jest oznaczone kopertą i znajduje się na lewo od wjazdu w głębi parkingu.
 3. Droga z miejsca parkingowego do wejścia do budynku, którą pokonuje się bez przeszkód architektonicznych, to ok. 15 m. Drzwi do wejścia do budynku są otwierane automatycznie natomiast drugie drzwi (odległe ok. 3 m) są uchylne i otwierane są przez pracownika ochrony, który ma widok przez okno z portierni i umożliwi wejście do Ośrodka oraz udzieli podstawowych informacji oraz skontaktuje telefonicznie z pracownikiem sekretariatu.
 4. Dla osób poruszających się na wózkach dostępny jest cały Ośrodek, ponieważ na wyższe kondygnacje można dostać się windami.
 5. Toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze, po lewej stronie od wejścia,
 6. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 7. W Ośrodku nie ma pętli indukcyjnych.
 8. W Ośrodku są oznaczenia w alfabecie Braille’a oraz oznaczenia kontrastowe oraz w druku powiększonym dla osób słabowidzących.
 9. Z uwagi na sytuację epidemiczną zmienił się sposób załatwiania spraw w Ośrodku. Każdy, kto wchodzi do Ośrodka powinie mieć założoną maseczkę w sposób prawidłowy. Po wejście do Ośrodka jest mierzona temperatura każdej sobie wchodzącej do Ośrodka. Po prawej stronie przy ścianie jest dozownik na stojaku z płynem do dezynfekcji rąk. Jeżeli kontakt osobisty z Ośrodkiem jest jedynym sposobem na załatwienie sprawy, to:
  • Przed wejściem do Ośrodka zgłoś to na portierni. Ochrona skontaktuje się z sekretariatem, gdzie zapytają Cię, jaką sprawę chcesz załatwić i poinformują odpowiedniego pracownika Ośrodka, żeby przyszedł do Ciebie.
  • Następnie wejdź do holu, zdezynfekuj ręce i oczekuj na pracownia Ośrodka.
  • Pracownik Ośrodka przyjdzie do Ciebie i pomoże Ci załatwić sprawę.

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

 1. Ośrodek zapewnia dostęp do świadczenia usług tłumacza języka migowego (PJM). Usługa jest świadczona przez pracownika Ośrodka i jest dostępna w godzinach pracy. Usługa jest bezpłatna dla osób niesłyszących.
 2. Zapewnienie komunikacji z Ośrodkiem na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami w formie określonej w tym wniosku. Pracownik schodzi do petenta po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą lub bezpośrednio przez pracownika sekretariatu o konieczności obsługi petenta z niepełnosprawnością ruchową na parterze budynku.
 3. Aby skutecznie komunikować się z naszym Ośrodkiem, osoby ze szczególnymi potrzebami mogą: napisać pismo/złożyć wniosek na adres:

Dolnośląski Specjalny Ośrodek

Szkolno – Wychowawczy Nr 13

dla Uczniów Niewidomych i Słabowidzących

oraz z innymi niepełnosprawnościami

 1. 54-034 Wrocław, ul. Kamiennogórska 16
 2. wysłać e-mail na adres: oswdn@poczta.fm ,
 3. wysłać fax na numer: 71 349 56 30,
 4. skontaktować się telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej na numer telefonu: 71 349 56 30.

Udostępnianie wybranych informacji i dokumentów:

 • w PJM,
 • w druku powiększonym,
 • w języku łatwym do czytania i rozumienia (ETR),

możliwe jest po wcześniejszym przekazaniu zgłoszenia. W celu usprawnienia kontaktu, można skorzystać ze wzoru wniosku (POBIERZ WNIOSEK).

Deklaracja dostępności 

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego