Banner
Instrukcja BIP

Strona Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Dolnośląskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 13 dla Niewidomych i Słabowidzących im. Marii Grzegorzewskiej we Wrocławiu jest ogólnodostępnym portalem internetowym, o którym mowa w art. 9 ust. 1 oraz ust. 3 Ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Strona Biuletynu Informacji Publicznej składa się z kilku podstawowych elementów:

 • menu głównego (na samej górze strony) zawierającego odsyłacze do najważniejszych części strony,
 • panelu głównego (zamieszczonego w środkowej części dokumentu), zawierającego właściwą treść strony,
 • panelu bocznego (po prawej stronie witryny); w panelu bocznym znajduje się wyszukiwarka oraz zamieszczane są dodatkowe informacje pomocnicze lub elementy nawigacyjne.

Podstawowym przeznaczeniem portalu jest prezentacja informacji publicznej przez Dolnośląski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 13 dla Niewidomych i Słabowidzących im. Marii Grzegorzewskiej we Wrocławiu. W szczególności prezentowane są ogłoszenia o:

 • naborze na stanowiska pracy,
 • przetargach prowadzonych przez Ośrodek oraz wynikach ich rozstrzygnięć.

Dostęp do ogłoszeń możliwy jest poprzez wybór zakładki „Ogłoszenia” w menu głównym strony, a następnie wybranie w panelu głównym pożądanej kategorii ogłoszeń.

Zamieszczone na stronie informacje opatrzone są metadanymi informacji publicznej, czyli:

 • tożsamości osoby wytwarzającej zasób (lub odpowiadającej za jego treść),
 • datą wytworzenia zasobu,
 • tożsamością osoby, która udostępniła zasób w BIP-ie,
 • datą udostępnienia zasobu w BIP-ie,
 • tożsamością osoby, która dokonała ostatniej modyfikacji zasobu w BIP-ie,
 • datą ostatniej modyfikacji zasobu w BIP-ie.